Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny

opiekun - Katarzyna Repetowska

przewodniczący szkoły - Kacper Faruga kl. VIIc

z-ca przewodniczącego - Paulina  Nędza kl. VIa

                      - Paulina Moskała kl. VIb

                                  - Jakub Tokarz kl. VIIa


SEKCJE:

Wyluzowany Sekcja ekologiczna:  opiekunKrystyna Przetacznik

przewodnicząca

sekcja organizuje akcje, konkursy, zabawy, którychcelem jest nauka dbałości o przyrodę.


Uśmiech Sekcja turystyczno - techniczna: opiekun   Monika Korzonek

przewodniczący Szymon Wróbel kl. VIIc

sekcja zajmuje się obsługą sprzętu grającego naimprezach szkolnych oraz organizacją rajdu.


 Uśmiech Sekcja organizacyjna: opiekun Katarzyna Repetowska

przewodniczący  Jakub Tokarz kl. VIIa

sekcja zajmuje się organizacją dyskotek, konkursów, zabaw, kiermaszu szkolnego.


Uśmiech  Sekcja artystyczna: opiekun Karina Porowiec

przewodnicząca  Eliza Brzóska  kl. VC

sekcja zajmuje się organizacją konkursów plastycznych i muzycznych oraz dekoracjami.


Wyluzowany Sekcja kulturalna: opiekun Mirosława Krawczyk

przewodniczący Livia  Lazaj   kl. VIIc

sekcja zajmuje się organizacją konkursów polonistycznych oraz gazetką szkolną.


Śmiech Sekcja biblioteczna: opiekun Monika Przybycin

przewodnicząca Karolina  Ratajczak   kl. VIIc

sekcja zajmuje się wypożyczaniem książek w bibliotece oraz dbałością o stan książek i organizacją konkursów czytelniczych.

 

 

 
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.