Karta rowerowa

O uzyskanie Karty Rowerowej może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 lat.

Przed przystąpieniem do egzaminów na Kartę Rowerową należy:  uzupełnić arkusz zaliczeń, rodzice (opiekunowie) i wychowawca swoimi podpisami wyrażają zgodę na przystąpienie do egzaminów na kartę.
Dostarczyć nauczycielowi techniki 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Zasady uzyskania karty rowerowej

  1. Znajomość zasad ruchu drogowego
  2. Umiejętność jazdy rowerem
  3. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (potwierdzone w ARKUSZU ZALICZEŃ UCZNIA)
  4. Złożenie wypełnionego ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA do nauczyciela techniki.


Egzamin jest dwuetapowy: test teoretyczny i egzamin praktyczny.

 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

  • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. "ósemka")
  • jazda po wyznaczonym torze,
  • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
  • właściwe reagowanie na znaki  i sygnały drogowe.

 

 

Pliki do pobrania:

Przykładowy test na kartę rowerową

Fajna strona niezbędna podczas nauki zasad ruchu drogowego.

 
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.