Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń.

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W ramach tego konkursu mamy do zrealizowania 10 zadań, już kilka zrealizowaliśmy.


                                                 

 


 

                                

                                                                      

                                                 
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.