Informacje o konkursach dla szkól podst. i gim.


Planowane konkusy, propozycje dokładnych terminów  zostaną ustalone na spotkaniu w dniu 17 X 2016

 •  PLANETA ZIEMIA -ZWIERZĘTA listopad- miasto/ grudzień- finał
 • ZNAM MAPĘ ...ŚWIATA  marzec miasto/ kwiecien finał

 

 PLANETA ZIEMIA -ZWIERZĘTA BARDZO PROSZĘ O PRZESYŁANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH, PROPOZYCJI, ILUSTRACJI. Zadania, propozycje proszę w formie maila do końca października. Mamy dwa etapy, więc muszę mieć sporo zadań.

 

ZNAM MAPĘ ...ŚWIATA  propozycje zadań do kolejnego konkursu dla urozmaicenia, zmiany muszą być ujęte w regulaminie.Termin do końca października.

ZNAM MAPĘ ...ŚWIATA termin dla gimnazjów zostanie podany w przyszłym tyg (również) wiosna

                                                                            Danuta Kontny 

  

III  REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"PLANETA ZIEMIA - ZWIERZĘTA"


 

Cele konkursu:

 

 • rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zainteresowanie naukami przyrodniczymi,
 • poznanie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • zastosowania wiedzy w praktyce.

 

Konkurs będzie obejmował wiadomości o świecie zwierząt ( podstawa programowa):

 • cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt,
 • zwierzęta w swoim środowisku,
 • zwierzęta charakterystyczne dla stref klimatycznych.

 

Zadania konkursowe zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową przyrody dla uczniów szkoły podstawowej.

 

 1. 1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy V –VI szkoły podstawowej
 2. 2.    Szkoły może reprezentować 3-5 uczniów ( do ustalenia w miastach)
 3. 3.    Konkurs odbywa się w dwóch etapach – miejski oraz regionalny
 1. 4.    Organizatorami konkursów miejskich są:
 • p. Bożena Kołodziej, SP 1,Świętochłowice, tel.607541006, bozenkol@interia.pl
 • p. Anna Krawczyk SP 37, Chorzów ,tel : 502095228
 • p. Teresa Golba, Siemianowice Śląskie, ZSI, golba@buziaczek.pl

 

Finał konkursu:

 

 • Danuta Kontny - SP 8, im Jana III Sobieskiegow Świętochłowicach, tel. 501 292 414, danutalk@gmail.com

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 grudnia 2016

 

 1. 5.    Terminy i zasady konkursu:

 

 • Konkurs miejski – test - 12 grudnia 2016 godziny wyznaczone indywidualnie dla miast
 • Uczniowie piszą test z zadaniami w różnej formie, np. pytania zamknięte, prawda fałsz, krzyżówka, itd., (czas 45 minut)
 • W konkursie może brać udział 3 - 5 uczniów w zależności od ustaleń.

  ( indywidualnie dla miast)

 • Finał –luty 2016,

 

 FINAŁ- Prezentacja multimedialna oraz karta zadań dla uczniów.

 

Uczniowie piszą zadania, a nauczyciele są obserwatorami.

 

 • Uwaga: w razie takiej samej ilości punktów, możliwa jest dogrywka (ustnie).

 

Danuta Kontny

Doradca metodyczny Geografii i Przyrody

 


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.