ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie klas I-VIII będą
wypożyczać podręczniki w bibliotece szkolnej.
Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bezpłatnie na
początku września.
Należy zakupić jedynie podręczniki do nauki religii


Podręczniki i ćwiczenia do religii w roku szkolnym 2019/2020

Klasa I

„Kochamy Pana Jezusa"

red. WŁ. Kubik” WAM,

tylko ćwiczenia (do zakupienia przez rodziców)

Klasa II

"Kochamy Pana Jezusa"

 autor: W. Kubik, Wyd. WAM 
  tylko ćwiczenia (do zakupienia przez rodziców)

Klasa III

“Przyjmujemy Pana Jezusa” 

red. WŁ. Kubik” WAM,

tylko ćwiczenia (do zakupienia przez rodziców)

klasa IV 

"Zaproszeni przez Boga"

autor: Z. Marek 

Wyd. WAM 

podręcznik do zakupienia przez rodziców

klasa V

"Obdarowani przez Boga"

autor: Z. Marek

Wyd. WAM

podręcznik do zakupienia przez rodziców

klasa VI

"Przemienieni przez Boga"

autor: Z. Marek SJ

Wyd. WAM podręcznik

(nowa podstawa programowa)

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.