Szkolny Kodek TIK.

Szkolny Kodeks TIK

  

1.     Technologię Informatyczno-Komunikacyjną (TIK) wykorzystujemy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.

2.     Z zasobów TIK korzystamy rozsądnie, krytycznie i bezpiecznie, przestrzegając praw autorskich.

3.      Dostęp do nieodpowiednich i niebezpiecznych treści jest zablokowany odpowiednim oprogramowaniem.

4.     Uczniowie i nauczyciele nie mogą zmieniać legalnego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach ani go modyfikować.

5.     Informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, itp.).

6.     Wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł zawsze podajemy skąd pochodzą i kto jest ich autorem.

7.     Nie publikujemy w Internecie rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę, sprawić przykrość innym lub których w przyszłości możemy się wstydzić.

8.     Nie fotografujemy, nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.

9.     Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.

10. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy których można wspomóc sposób uczenia się.

11. Wymieniamy się doświadczeniami i wzajemnie się uczymy.

12. Korzystamy ze stron zaaprobowanych przez dorosłych – rodziców, opiekunów, nauczycieli.

13. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu TIK (komputery, laptopy, projektory, tablice interaktywne, monitory, aparaty, itp.), a także o bezpieczeństwo danych osobowych i informacji dotyczących szkoły.
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.