Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach
http://sp8swietochlowice.superszkolna.pl

05 kwietnia 2019 11:39 | Aktualności

Informacja dla Rodziców.

Szanowni Rodzice!

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli i pracowników oświaty, która ma się rozpocząć od 8 kwietnia uprzejmie Państwa informuję, że od tego dnia praca naszej placówki będzie znacznie zaburzona.

Z tego powodu zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie, w miarę Państwa możliwości, opieki swoim dzieciom.

W naszej szkole nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (lekcje), natomiast świetlica będzie funkcjonować w znacznie ograniczonym zakresie, uzależnionym od liczby nauczycieli, którzy ewentualnie nie podejmą strajku. Jeden nauczyciel może opiekować się maksymalnie grupą 25 uczniów.


Przepraszam za wszelkie niedogodności związane ze strajkiem i liczę jednocześnie na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Proszę również o bieżące śledzenie informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym i dzienniku elektronicznym, gdzie zamieścimy informacje w przypadku zmiany decyzji dotyczącej strajku w dniu 8 kwietnia 2019r.


Dyrektor szkoły

Marek Planta

Załączniki:

znp__list__do_rodzicow_1.doc [41 KB]