Aktualności

05 marca 2019 10:15 | Aktualności

Programowanie przez granie - projekt z Politechniką Śląską.

Chętni uczniowie klas VI-VIII naszej szkoły, razem z kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1,  biorą udział w projekcie Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt. "Programowanie przez granie. Zajęcia rozpoczęliśmy w sobotę 2 marca. W  ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1 - Realizacja zajęć z podstaw programowania w języku C#

Zadanie 2 - Realizacja zajęć z tworzenia gier komputerowych w środowisku Unity

Zadanie 3 - Realizacja zajęć z zakresu pracy zespołowej i komunikacji

Młodzież objęta projektem nabędzie umiejętności teoretyczne oraz praktyczne z informatyki, rozumienia, kreatywności, innowacyjnego myślenia oraz uczenia się (zadanie 1 i 2), wykraczające poza program nauczania. Projekt będzie inspiracją do twórczego i krytycznego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji (zadanie 3), które pozwolą na kontynuowanie nauki na studiach lub podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży informatycznej. Projekt ma zainteresować młodzież naukami technicznymi, a w szczególności informatyką poprzez innowacyjne formy nauki i obserwację procesu tworzenia gier.

Przeczytano: 190 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.